ARIEL H. CUSTODIO

My photo
RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, Saudi Arabia

Tuesday, October 12, 2010

PURIHIN ANG DIOS MAGPAKAILANMAN

Ito ang kauna unahang sulat ko sa Blog ibig kong malaman ng Buong mundo saan ka mang lugar ng apat na sulok ng mundong ito sa lahat ng makakabasa nito ibig kong malaman ninyo na napakabuti Panginoon sa ating lahat kung atin lang pagbubulay bulayan at pag aaralan ang lahat ng nangyayari sa atin masasabi nating may Dios na napakabuti na siyang lumikha ng lahat ng bagay sino ka man ano man ang kalagayan mo sa Buhay na ito maniwala kang may Dios na Makapangyarihan sa Lahat na siyang lumikha ng Langit at Lupa ibig niyang ang lahat ng tao ay makaalam ng kanyang kabutihan at ng kanyang pagliligtas para sa lahat ng mga natatakot at ibig na sumunod sa kanyang mga utos.
Ako po si Brother Ariel H. Custodio Taga Cavite City Kasalukuyang nagtratrabaho sa gitnang silangan nagkaroon ng mabuting asawa na bigay ng Dios si Daisy L. Custodio at nabiyayaan kami ng tatlong supling si Daleira Custodio ang panganay, Daniel Custodio ang pangalawang binata ko at si Darlene Angel Custodio ang pinak cute sa lahat ng anak ko and im proud to say that I am blessed to have a parenths& brother & sister to my Papang Hiram, Mama Daming kuya Joel & and ate Wennie  I love you All.
This is my Journey it will start from here bago palang ako sa blogging naway samahan at kasiyan ako ng Dios sa aking maliit na paraan ng pagbabahagi ng kanyang pag ibig sa lahat ng Tao.

To God be the Glory Purihin ang Dios Magpakaailan pa man sa ating Dakilang Lumikha at sa ating Panginoong Jesus Kristo na buhat sa kanya ang lahat ng mga bagay at sa pakikipisan ng Santong Espiritu. Alleluya GodBless to all

No comments:

Post a Comment